Estrikti òganizasyon an

Estrikti òganizasyon an


Manadjè Jeneral: Gen responsablite jeneral pou pifò oswa tout operasyon fèmn jou biznis chak jou ki enkli planifikasyon efikas, delege, kowòdone, pèsonèl, òganize ak pran desizyon.

Vis Manadjè Jeneral 1: Anjeneral jere depatman yo ki gen ladan Finans, Komèsyal Domestik & Komèsyal Entènasyonal.

Finans: Prensipalman responsab pou asire itilizasyon konpayi an optimize de resous finansye limite. Apre yon tan, anplwaye finans yo swiv depans ki gen rapò ak bidjè ak lidè alèt nan enkyetid.

Komèsyal Domestik: responsablite pou maketing domestik ak lavant pwodwi konpayi an.

Komèsyal entènasyonal: responsablite maketing entènasyonal ak lavant pwodwi konpayi an.

Vis Manadjè Jeneral 2: Anjeneral jere depatman yo ki HR & Admin, Achte, Depo, Pwodiksyon & Jeni.

HR & Admin: Gen responsablite pou resous imen ak administrasyon nan tout konpayi an.

Achte: Responsab pou akizisyon de materyèl pwodiksyon, sèvis ak tout lòt materyèl pou sipò pou operasyon chak konpayi an.

Depo: Responsab pou jere depo materyèl pou pwodiksyon oswa sipò pou operasyon nenpòt ki konpayi an.

Pwodiksyon: Gen responsablite pou pwodwi pwodwi konpayi an.

Jeni: Responsab pou rechèch ak devlopman nouvo pwodwi ak nouvo teknoloji, ki responsab kontwòl kalite pwodwi a tou.